ข้อมูลบริษัท
บริษัท สรีธร จำกัด
บริษัท สรีธร จำกัด ในเครือบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินโดยโครงการที่จัดทำเป็นโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่

อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 35
เลขที่ 2034/148 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร. 0-2716-0745 โทรสาร.0-2716-0744