สินเชื่อ
การคำนวณเงินผ่อนชำระ
คือการคำนวณยอดเงินที่ต้องผ่อนชำระแต่ละเดือน โดยคำนวณจากยอดวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการกู้ หากปรากฏว่ายอดเงินงวดสูงเกินไป ให้ลองเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระขึ้นไปอีก
จำนวนเงินกู้ * บาท
ระยะเวลาที่กู้ * ปี
อัตราดอกเบี้ย * %
   
   
จำนวนเงินผ่อน บาท
รายได้ขั้นต่ำ บาท/เดือน
หมายเหตุ: *โปรดใส่คำเพื่อคำนวณ