ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่การตลาด
จำนวนที่เปิดรับ
1
หน้าที่
  • ดูแลการตลาดออฟไลน์ และ ออนไลน์
  • วิเคราะห์และประเมิณผลการทำการตลาด
คุณสมบัติ
  • จบการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
เวลาปฏิบัติงาน

จ-ศ ( 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

สถานที่ปฏิบัติงาน

ตึกอิตัลไทย

ติดต่อ
โทร. 02-716-0745 ต่อ 5088, 5089
อีเมล: [email protected]
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร