ตำแหน่งงาน
โฟร์แมนบ้านจัดสรร (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
จำนวนที่เปิดรับ
1
หน้าที่

1.งานก่อสร้าง (ระยะดำเนินงานก่อสร้าง)
– ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
– ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมาให้เป็นตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
– ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

2.งานหลังการขาย (ระยะดำเนินงานโครงการ)
– ดูแลบริการงานซ่อมบ้านของลูกค้าหลังโอนกรรมสิทธิ์ในระยะประกันปี
– ให้คำแนะนำและอธิบายอุปกรณ์ การซ่อมแซม หรือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อลูกค้ามาขอรับบริการ
– ควบคุม หรือแก้ไข และพยายามขจัดปัญหาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างลูกค้ากับงานหลังการขาย
– กระจายงานให้กับทีมช่างเพื่อบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและทันตามกำหนดเวลา

คุณสมบัติ

– เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
– วุฒิปวส. หรือสูงกว่า สาขาก่อสร้าง โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
– มีความขยันอดทน ทำงานเป็นทีม มีทักษะการสื่อสารและประสานงานได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
4. ค่ารักษาพยาบาล
5. ค่าทันตกรรม
6. การฝึกอบรม
7. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
8. เงินช่วยเหลือสมรส
9. วันลาพักร้อน 6 – 9 วัน / ปี
10.วันลากิจพิเศษต่าง ๆ

เวลาปฏิบัติงาน

วันและเวลาทำการหน่วยงานโครงการ (6 วัน/สัปดาห์)
ฝ่ายก่อสร้าง 08:00-17:00 น.
วันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน ตามความเหมาะสม

สถานที่ปฏิบัติงาน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ติดต่อ
โทร. 02-716-1600 ต่อ 5089
อีเมล: [email protected]
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร