ตำแหน่งงาน
โฟร์แมน (บ้านจัดสรร โครงการ Groove Ville อยุธยา 3)
จำนวนที่เปิดรับ
1
หน้าที่

– ควบคุมงานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคาร และงานระบบ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น
– ประสานงานกับลูกค้าและผู้รับเหมา เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของลูกค้า
– งานอ่านและเขียนแบบด้วย AutoCAD ตลอดจนควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

– เพศชาย อายุ 30 – 35 ปี
– วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคาร และงานระบบ อย่างน้อย 5 ปี
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่เขตกรุงเทพและปริมณฑลได้
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเขียนแบบด้วย AutoCAD ได้ดี
– มีทักษะในการควบคุมงาน การติดต่อประสานงาน และมีใจรักบริการ

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
4. ค่ารักษาพยาบาล
5. ค่าทันตกรรม
6. การฝึกอบรม
7. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
8. เงินช่วยเหลือสมรส
9. วันลาพักร้อน 6 – 9 วัน / ปี
10.วันลากิจพิเศษต่าง ๆ

เวลาปฏิบัติงาน

วันและเวลาทำการหน่วยงานโครงการ (6 วัน/สัปดาห์)
ฝ่ายก่อสร้าง 08:00-17:00 น.
วันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน ตามความเหมาะสม

สถานที่ปฏิบัติงาน

จังหวัดอยุธยา

ติดต่อ
โทร. 02-716-1600 ต่อ 5089
อีเมล: [email protected]
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร