ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี (รับสมัครด่วน)
จำนวนที่เปิดรับ
1
หน้าที่

– จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีรับเงิน-จ่ายเงิน
– จัดทำรายละเอียดภาษีประจำเดือน
– จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีการเงิน
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

– เพศหญิง/ชาย อายุ 23 – 32 ปี

– ประสบการณ์ 1-2 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรมทางบัญชี Express และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
– มีความละเอียด รอบคอบ และสามารถทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
4. ค่ารักษาพยาบาล
5. ค่าทันตกรรม
6. การฝึกอบรม
7. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
8. เงินช่วยเหลือสมรส
9. วันลาพักร้อน 6 – 9 วัน / ปี
10.วันลากิจพิเศษต่าง ๆ

เวลาปฏิบัติงาน

วันและเวลาทำการสำนักงานใหญ่ (5 วัน/สัปดาห์)
จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:30 น.
วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์-วันอาทิตย์

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่/กรุงเทพมหานคร

ติดต่อ
โทร. 02-716-1600 ต่อ 5089
อีเมล: [email protected]
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร