รับฝากขาย / เช่า อสังหาริมทรัพย์

บริการรับปรึกษา จัดหา และดูแลทรัพย์สิน

 • บ้าน
 • ที่ดิน
 • คอนโด

ดูแลครบทุกขั้นตอน ถึงวันโอนกรรมสิทธิ์

บริการของเรา

ที่ปรึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทาง

การตลาดและการขาย

จัดหาแหล่งสินเชื่อ

สนับสนุนทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ

บริหารจัดการ

ดูแลทรัพย์สิน ครบวงจร

รับฝากขาย / เช่า อสังหาริมทรัพย์

บ้าน

ดูแลครบทุกขั้นตอน จนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์

ที่ดิน

ดูแลครบทุกขั้นตอน จนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์

ที่ดิน

ดูแลครบทุกขั้นตอน จนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์

คอนโด

ดูแลครบทุกขั้นตอน จนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์

หน้าที่นายหน้าในการซื้อขายบ้านและที่ดินมือสอง

​เมื่อตัดสินใจที่จะซื้อที่ดินเปล่า, ขายบ้านและที่ดินมือสอง หรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยอยากให้ได้ข้อตกลงตามราคาที่เราตั้งใจไว้ ก็คงเกิดความลังเลระหว่าง ซื้อ - ขายอสังหาด้วยตัวเอง หรือใช้บริการนายหน้าขายบ้าน ซึ่งบริการนายหน้าก็มีทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือเป็นบริษัทนายหน้ารับฝากขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีทั้ง บริษัทรับฝากขายบ้านอย่างเดียว, บริษัทรับซื้อที่ดิน ตลอดจน บริษัทขายที่ดิน แต่สำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อขายบ้าน ที่ดินกันบ่อยๆ หรือคนที่ไม่มีความรู้และไม่มีเวลามาคอยจัดการเรื่องแบบนี้ด้วยตนเอง การให้บริษัทซื้อขายที่ดิน - ขายบ้าน เข้ามาช่วยคือทางเลือกที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอสังหาริมทรัพย์มือสอง ที่มีเรื่องสภาพบ้าน การขอสินเชื่อ และ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ซับซ้อน

​การให้ผู้มีความรู้ความชำนาญจัดการ ซึ่งอาจจะผ่านทางเว็บขายบ้านและที่ดิน ที่ทางนายหน้าได้ดำเนินการไว้ให้โดยเฉพาะ ซึ่งนอกจากจะมีโอกาสซื้อ - ขายบ้านที่ตรงใจได้เร็วขึ้น และอยู่ในราคาที่เราต้องการตามประกาศขายบ้านและที่ดิน ยังลดความวุ่นวายในการติดต่อกับผู้ซื้อและธนาคาร และการเตรียมเอกสารที่มากมายอีกด้วย ซึ่งบทบาทหน้าที่ของตัวแทน นายหน้า ผู้ทำหน้าช่วยขายบ้านหรือคอนโดให้แก่เจ้าของบ้าน คือ

​ ให้คำแนะนำในการเตรียมบ้านก่อนประกาศซื้อ - ขายบ้าน เช่น การตกแต่งและการตั้งราคาขาย แต่กรณีบ้านมือสอง นายหน้าสามารถตรวจสอบจุดบกพร่อง ประเมินบ้าน และให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงและช่วยให้บ้านขายได้ง่ายในราคาดี ด้วยความชำนาญและประสบการณ์จึงช่วยให้การเจรจาต่อราคาในกลุ่มผู้ซื้อ มีแนวทางในการเจาะกลุ่มผู้ซื้อ รวมถึงรู้แหล่งขายบ้านมือสอง ทั้งทางเว็บขายบ้าน และผู้ลงทุน ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการซื้อ-ขายให้ได้ราคาที่สูงขึ้น

ทำการตลาด หาลูกค้า ติดต่อ ผ่านช่องทางทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์และดำเนินการต่างๆ เช่น โดยการลงเว็บซื้อขาย - บ้าน เพื่อประกาศซื้อบ้าน รวมถึงพาลูกค้าไปดูบ้านและปิดการขาย

จัดเตรียมสัญญาซื้อขายบ้าน แจ้งให้เจ้าของบ้านเตรียมเอกสารต่าง ๆ และช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์


ขั้นตอนการขายและซื้อบ้านมือสองราคาถูก ผ่านนายหน้า

1. ทำสัญญา

ส่วนใหญ่บริษัทนายหน้าจะมีสัญญาที่เป็นรูปแบบมาตรฐาน ควรตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขให้ดี โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่จะขาย ค่าตอบแทนนายหน้า ระยะเวลาของสัญญา เงื่อนไขหรือกรณียกเว้นต่างๆ ถ้าหากไม่ทำสัญญาก็อาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้

2. ประเมินความสามารถในการผ่อนชำระ

นายหน้าจะช่วยประเมินว่าคุณสามารถกู้เงินเพื่อซื้อบ้านได้ในราคาเท่าไหร่ และบ้านหรือที่ดินตามเว็บขายบ้านที่ดิน ในช่วงราคาไหนที่เหมาะสม อีกทั้งคำนวณค่าผ่อนบ้านในแต่ละเดือน ซึ่งมีหลักในการเลือกพื้นที่ตามทำเลและรูปแบบบ้านที่ต้องการ เพื่อตีกรอบตัวเลือก รวมถึงอาจทำให้ซื้อบ้านมือสองราคาถูกลงได้อีกด้วย

3. เลือกทรัพย์และขอ Pre Approval

การ Pre Approval ที่นายหน้ายื่นให้กับธนาคารคือการประเมินจากสถาบันการเงินว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน เมื่อ Pre approve ผ่านแล้วก็จะทราบว่าธนาคารจะปล่อยให้กู้เท่าไหร่ เพื่อนำไปประกอบการซื้อ- ขาย บ้านที่ดิน

4. พาชมบ้าน

เมื่อได้บ้านที่สนใจอาจเป็นจากทางเวปฝากขายบ้าน และอยากเข้าไปดูของจริง นายหน้าจะนัดหมายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อขอเข้าดูบ้าน โดยอำนวยความสะดวกระหว่างการดูบ้าน และควรตรวจสอบสภาพอาคาร เพื่อให้แน่ใจว่าบ้านไม่มีปัญหา

5. เสนอราคาและต่อรองราคา

เมื่อเลือกบ้านได้แล้ว นายหน้าจะช่วยเจรจาต่อรองราคาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายให้ได้ราคาที่พอใจทั้งสองฝ่าย และผู้ซื้อจะสามารถวางเงินมัดจำก้อนแรกก่อนได้เพื่อเป็นการจองบ้านไว้ และเตรียมซื้อขายต่อไป

6. การจ่ายค่านายหน้า

เกิดขึ้นเมื่อการซื้อขายเสร็จสิ้นแล้ว โดยส่วนใหญ่จะคิดที่ 3% ของราคา ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ก็จะเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงไว้แต่แรก


ขั้นตอนและสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือสอง

1. ตรวจสอบที่ดิน

ตามโฉนดเพื่อทราบถึงสำนักงานที่ดินที่รับผิดชอบ

2. เตรียมเอกสารสำหรับซื้อขาย

โดยจะแบ่งเป็น 2 กรณีคือ ติดต่อด้วยตนเอง หรือมีผู้มอบอำนาจ (นายหน้าที่ดิน) ซึ่งต้องจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • หนังสือมอบอำนาจ ทด.11
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ขาย
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 • ทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ
ในส่วนเอกสารของผู้ซื้อ ต้องประกอบด้วย.
 • บัตรประชาชนตัวจริง (ผู้ซื้อ)
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง (ผู้ซื้อ)
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • ในกรณีที่มีการกู้สินเชื่อจากธนาคารจะต้องมีเจ้าหน้าที่ธนาคารมาด้วย
 • ในกรณีจ่ายเป็นเช็คเงินสด (นำสำเนามายืนยัน)

3. ค่าใช้จ่ายในการโอนที่

ซึ่งจะต้องมีการคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากร และช่องทางการชำระเงินของสำนักงานที่ดิน

4. การซื้อขายบ้าน ณ สำนักงานที่ดิน

โดยสำนักงานที่ดินจะเปิดให้บริการตามวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.30 น. ซึ่งการติดต่อจะใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดบริการของเรา

จันทร์ - ศุกร์
09:00 - 17:00
02-716-0707
085-509-9444

ติดต่อเพื่อขอรับบริการ