รับฝากขาย / เช่า อสังหาริมทรัพย์

บริการรับปรึกษา จัดหา และดูแลทรัพย์สิน

  • บ้าน
  • ที่ดิน
  • คอนโด

ดูแลครบทุกขั้นตอน ถึงวันโอนกรรมสิทธิ์

บริการของเรา

ที่ปรึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทาง

การตลาดและการขาย

จัดหาแหล่งสินเชื่อ

สนับสนุนทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ

บริหารจัดการ

ดูแลทรัพย์สิน ครบวงจร

รับฝากขาย / เช่า อสังหาริมทรัพย์

บ้าน

ดูแลครบทุกขั้นตอน จนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์

ที่ดิน

ดูแลครบทุกขั้นตอน จนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์

ที่ดิน

ดูแลครบทุกขั้นตอน จนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์

คอนโด

ดูแลครบทุกขั้นตอน จนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดบริการของเรา

จันทร์ - ศุกร์
09:00 - 17:00
02-716-0707
085-509-9444

ติดต่อเพื่อขอรับบริการ