โครงการคุณภาพจากสรีธร

โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นคุณภาพงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐานด้วยระบบเทคโนโลยีก่อสร้างที่ทันสมัยภายใต้แนวคิด
การพัฒนาโครงการซึ่งบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากล
ด้วยระดับราคาที่คุ้มค่าบนทำเลศักยภาพ ที่มีโอกาสเติบโตและเพิ่มมูลค่าอย่างรวดเร็ว

กรูฟวิลล์ อยุธยา4 - โรจนะ

เริ่มต้น 3.32. - 3.97 ล้านบาท

แกรนดิตี้ รังสิต-คลอง2

เริ่มต้น 2.20 - 2.96 ล้านบาท

กรูฟวี่ พาร์ค บ้านบึง

เริ่มต้น 2.49 - 3.81 ล้านบาท

กรูฟวี่ พาร์ค บ้านบึง ads

เริ่มต้น 2.xx ลบ.

กรูฟวิลล์ อยุธยา4 - โรจนะ ads

เริ่มต้น 3.32. - 3.97 ล้านบาท

แกรนดิตี้ รังสิต-คลอง2 ads

เริ่มต้น 2.20 - 2.96 ล้านบาท