มาแล้วค่ะ.....มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินต่างๆ แต่ละที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

มาแล้วค่ะ.....มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินต่างๆ แต่ละที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ทุกธนาคารที่เข้าร่วมมาตรการนี้ตามธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศนะคะ  อ่านรายละเอียดแต่ละที่ คลิกที่ Link เลื่อนลงอ่านไปเรื่อยๆนะคะ

https://www.bot.or.th/.../Financial.../Pages/FI_Support.aspxข่าวสารอื่น ๆ