โครงการสินเชื่อ D Plus โครงการนี้ไม่ต้องมีเงินฝากก็กู้ได้นะ อยากได้บ้านก็ใช้โครงการนี้ได้เหมือนกันค่ะ

โครงการสินเชื่อ D Plus  โครงการนี้ไม่ต้องมีเงินฝากก็กู้ได้นะ อยากได้บ้านก็ใช้โครงการนี้ได้เหมือนกันค่ะ  
 ข้อมูลดีดีจาก ธอส. https://www.ghbank.co.th/product-detail/d-plus-64

ข่าวสารอื่น ๆ