นานาสาระ : วิธียื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น...สปสช.เผยช่วยเหลืออาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

วิธียื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น...สปสช.เผยช่วยเหลืออาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามอ่านรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ และหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม "สายด่วน สปสช. โทร. 1330" https://www.nhso.go.th/news/3126

บทความอื่น ๆ