มติ ครม. เด่น สู้ภัย COVID-19

มติ ครม. เด่น สู้ภัย COVID-19 #ไทยคู่ฟ้า วัน นี้ ครม. มีมติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 ดังนี้.

1. ปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จาก 16 พ.ค. 63 เป็น 1 ก.ค. 63

2. ฟรีค่าไฟฟ้า 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

- สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์

- ใช้ฟรีสูงสุดได้ถึง 90 หน่วยต่อเดือน


3. ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า ประจำเดือน เม.ย.- มิ.ย. 63 ออกไปอีกไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบบิล

- สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์


4. มาตรการดูแลเยียวยา COVID-19 ระยะที่ 3 รวม 1,900,000 ล้านบาท

-พรก. กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ

-พรก.ให้อำนาจ ธปท.ออก Soft loan เพื่อดูแลภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs

-พรก. ดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน


5. อนุมัติงบกลาง 801 ล้านบาท จัดซื้อและกระจายหน้ากากอนามัย (เม.ย.- ต.ค. 63)

- แจกจ่ายประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ

-------------------?Website : www.thaigov.go.th

?Facebook : ไทยคู่ฟ้า

?Twitter : ไทยคู่ฟ้า

?YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

?LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

ข่าวสารอื่น ๆ