สิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มต้นเลือกทำเลที่ตั้งโครงการบ้านใหม่ในอนาคตของคุณ

การซื้อบ้านสักหลังนับว่าเป็นความฝันอันดับแรกของครอบครัวเลยก็ว่าได้ ซึ่งก่อนซื้อบ้านนั้นผู้อยู่อาศัยควรเตรียมความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตครอบครัวของคุณ เช่นข้อมูลเบื้องต้น อย่าง สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก เศรษฐกิจ มูลค่าความผันผวนของที่ดิน ขนาดของครอบครัว รวมไปถึงแพลนอนาคตในระยะเวลาอีก 10 ปี ข้างหน้า เพื่อให้ชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยเป็นไปอย่างราบรื่น 


ในปัจจุบันการซื้อบ้าน ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพ หรือ ชานเมืองที่อยู่ใกล้เคียงกับกรุงเทพ ขณะนี้ราคาอสังหาริมทรัพย์ ล้วนปรับตัวสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ ดังนั้นหากต้องการซื้อบ้านใหม่สักหลัก จึงควรคิดหลาย ๆ อย่างให้รอบคอบ วางแผนก่อนทำการซื้อ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอนาคตให้ได้มากที่สุด เพราะการซื้อบ้านนั้น อาจหมายถึงหนี้ในระยะยาว หากผู้อยู่อาศัยต้องการความสบายใจตลอดระยะเวลาในการอยู่บ้าน ก็ควรหาข้อมูลทุกทางให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ


สิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งบ้าน


1.สำรวจสมาชิกของครอบครัว หรือ ผู้พักอาศัยสมาชิกภายในครอบครัวนั้น ต่างก็มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปตาม เพศ และ อายุ พื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน หรือสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบของบ้าน ก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถกำหนดทิศทางของอนาคตครอบครัวได้ เนื่องจากการออกแบบบ้าน จำนวนห้อง การจัดสรรพื้นที่ใช้สอย วัสดุที่เลือกใช้ในการก่อสร้าง ล้วนมีผลต่อสุขภาพจิตใจของคนในครอบครัวทั้งสิ้น ดังนั้นจึงควรหาจุดกึ่งกลางว่าบ้าน และ ทำเล แบบใด ที่จะสามารถเอื้อประโยชน์ต่อคนในบ้าน พร้อมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกครอบครัวได้มากที่สุด


2.สำรวจสภาพแวดล้อมโดยรอบของทำเลที่ตั้งบ้านสิ่งที่ผู้อยู่อาศัยควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ คือความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน ควรสำรวจการเข้าถึงของระบบขนส่งสาธารณะ การเดินทางจากบ้านไปยังที่ทำงาน สอดส่องเส้นทางในการเข้าออกบ้าน นอกจากนั้น ทำเลที่ตั้งของบ้านควรอยู่ไม่ห่างจากโรงพยาบาล สถานีตำรวจ และห้างสรรพสินค้ามากจนเกินไป เพื่อป้องกันความเสี่ยงของเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต


3.ทำการบ้านเรื่องทำเลที่ตั้ง และ มูลค่าความผันผวนของที่ดินนอกจากการเลือกทำเลที่ตั้งที่สะดวกต่อการเดินทางแล้ว ผู้อยู่อาศัยควรศึกษา และ เช็คราคาบ้าน ราคาที่ดินในละแวกนั้นว่าราคาประมาณเท่าไร มีแนวโน้มที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตหรือไม่ ควรเลือกซื้อทำเลที่มีศักยภาพ ซื้อง่ายขายคล่อง มีโอกาสที่เศรษฐกิจในละแวกนั้นจะเติบโตขึ้นได้ในอนาคต เพื่อสร้างมูลค่าของที่ได้ให้งอกเงยยิ่งขึ้นไป


ซื้อบ้านจัดสรรในโครงการของ Sarithorn ราคาที่คุ้มค่าบนทำเลศักยภาพที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต


บ้านจัดสรร Sarithorn ได้พัฒนาแนวคิดโครงการการออกแบบ พร้อมทั้งควบคุมงานก่อสร้างด้วยระบบเทคโนโลยีนำสมัยโดยวิศวกร ทีมงานก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสากลรวมถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพงานบริการทั้งก่อนการขาย และ บริการหลังการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงทั้งในด้านอรรถประโยชน์ของการใช้ชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

บทความอื่น ๆ